"focus about" — Słownik kolokacji angielskich

focus about kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nacisk około
  1. focus czasownik + about przyimek
    Zwykła kolokacja

    The single focuses about betrayal of the protagonist by a person he thought was there to stay.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo