Kurs TRAVEL ENGLISH aż 50% taniejAngielskie rozmówki i słówka przydatne w podróżySPRAWDŹ >>

"focus" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

focus czasownik

focus + rzeczownik
Kolokacji: 34
focus attention • focus one's efforts • focus one's energies • focus one's eyes • focus one's mind • focus one's resources • ...
czasownik + focus
Kolokacji: 57
begin focusing • focus on improving • tend to focus • focus on developing • focus on helping • focus on creating • focus on providing • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 25
(4) provide, allow, leave
Kolokacji: 3
1. try to focus = spróbuj skupić try to focus
2. focus on using = nacisk na używanie focus on using
3. focus on finding = nacisk na znajdowanie focus on finding
4. focus on trying = nacisk na próbowanie focus on trying
5. focus on happened = nacisk na zdarzyć się focus on happened
6. force to focus = siła do ogniska force to focus
7. try focus = spróbuj ogniska try focus
8. focus on winning = nacisk na wygrywanie focus on winning
(8) retire, resign
Kolokacji: 2
focus + przyimek
Kolokacji: 38
focus on • focus upon • focus around • focus during • focus through • ...
focus + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 112
focus primarily • focus mainly • focus exclusively • focus solely • focus largely • focus entirely • focus heavily • focus specifically • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.