"focus particularly" — Słownik kolokacji angielskich

focus particularly kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skup w szczególności
  1. focus czasownik + particularly przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    We would like to focus particularly on two points at this stage.