"particularly suited" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szczególnie odpowiadać
  1. suit czasownik + particularly przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    Some types of work are particularly suited to home working.