"particularly enjoy" — Słownik kolokacji angielskich

particularly enjoy kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szczególnie lubić
  1. enjoy czasownik + particularly przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    Here are a few that I particularly enjoyed last fall.