"particularly affected" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szczególnie wpłynąć
  1. affect czasownik + particularly przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    Some groups within the city's population were particularly affected by the attack.