"especially focused" — Słownik kolokacji angielskich

especially focused kolokacja
Popularniejsza odmiana: focus especially
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szczególnie skupić
  1. focus czasownik + especially przysłówek
    Luźna kolokacja

    Her lessons focused especially on the development of the student's own style.