"especially like" — Słownik kolokacji angielskich

especially like kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szczególnie lubić
  1. like czasownik + especially przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    I would especially like one for my other child, who's in middle school.