"especially given" — Słownik kolokacji angielskich

especially given kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szczególnie dany
  1. give czasownik + especially przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    Especially given the fact that he had already turned her down once tonight.