"especially designed" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szczególnie zaprojektować
  1. design czasownik + especially przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    The school in which they work is a building especially designed for teaching'.