ODBIERZ DARMOWY KURSKup eTutor angielski, a Travel English otrzymasz GRATIS!SPRAWDŹ >>Zamknij

"especially" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

especially przysłówek

czasownik + especially
Kolokacji: 123
especially given • especially like • especially designed • especially noted • make especially • especially known • used especially • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 28
1. especially given = szczególnie dany especially given
2. especially like = szczególnie lubić especially like
3. especially designed = szczególnie zaprojektować especially designed
  • The school in which they work is a building especially designed for teaching'.
  • The software on each computer is especially designed for language learning.
  • More than 200 components were designed especially for the car.
  • They were especially designed for the poor that could not afford to pay.
  • The program has been especially designed with the specific needs of the potential employers in mind.
  • But they've never had a market designed especially for them.
  • Some things are designed and made especially to make people feel erotic.
  • I built a house upon it designed especially for our comfort.
  • In the short term she advocates religious education especially designed for older people.
  • The 13A was designed especially for all wheel drive applications.
4. especially noted = szczególnie zauważyć especially noted
9. especially suited = szczególnie odpowiadać especially suited
12. especially regard = szczególnie weź pod uwagę especially regard
14. especially want = szczególnie chciej especially want
15. especially love = szczególnie miłość especially love
16. especially appeal = szczególnie apel especially appeal
17. especially come = szczególnie przyjdź especially come
20. especially associated = szczególnie powiązać especially associated
21. seen especially = zobaczony specjalnie seen especially
22. look especially = popatrz specjalnie look especially
25. work especially = pracuj specjalnie work especially
26. especially need = szczególnie potrzebuj especially need
especially + przymiotnik
Kolokacji: 247
especially important • especially true • especially useful • especially vulnerable • especially notable • especially interested • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.