"focus especially" — Słownik kolokacji angielskich

focus especially kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skup specjalnie
  1. focus czasownik + especially przysłówek
    Silna kolokacja

    Her lessons focused especially on the development of the student's own style.