BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online taniej tylko do niedzieli.Sprawdź

"particularly like" — Słownik kolokacji angielskich

particularly like kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szczególnie lubić
  1. like czasownik + particularly przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    Is there anything else you'd particularly like to add to the list?

powered by  eTutor logo