"well liked" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "well liked" po angielsku

"well liked" — Słownik kolokacji angielskich

well liked kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dobrze lubić
  1. like czasownik + well przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    She is well liked by most of the other students.

powered by  eTutor logo