"actually like" — Słownik kolokacji angielskich

actually like kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): faktycznie lubić
  1. like czasownik + actually przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    How much planning you actually like to have in your life.

powered by  eTutor logo