ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"focus on finding" — Słownik kolokacji angielskich

focus on finding kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nacisk na znajdowanie
  1. find czasownik + focus czasownik
    Luźna kolokacja

    "When you are hungry, you need to focus your entire system on finding food in the environment."

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo