TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"tend to focus" — Słownik kolokacji angielskich

tend to focus kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): miej skłoności do skupienia
  1. tend czasownik + focus czasownik
    Silna kolokacja

    You tend to focus on the changes you're going to feel the most.