TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"focus on developing" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nacisk na rozwijanie
  1. develop czasownik + focus czasownik
    Silna kolokacja

    In 2004, the bank focused on developing second line of its primary activities - investment management.

    Podobne kolokacje: