ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"focus one's research" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nacisk czyjś badania
  1. focus czasownik + research rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Three recent significant changes have created a great opportunity to focus research on the health needs of the population.

powered by  eTutor logo