"particularly focused" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: focus particularly
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szczególnie skupić
  1. focus czasownik + particularly przysłówek
    Luźna kolokacja

    We would like to focus particularly on two points at this stage.