"try to focus" — Słownik kolokacji angielskich

try to focus kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): spróbuj skupić
  1. try czasownik + focus czasownik
    Zwykła kolokacja

    He tried to focus on the body in front of him.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo