ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"focus one's investigation" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nacisk czyjś śledztwo
  1. focus czasownik + investigation rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    This summer, they began to focus their investigation on what role that vacuum might play.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo