ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"focus on happened" — Słownik kolokacji angielskich

focus on happened kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nacisk na zdarzyć się
  1. happen czasownik + focus czasownik
    Luźna kolokacja

    We are not focusing on what happened in the past.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo