ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"force to focus" — Słownik kolokacji angielskich

force to focus kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): siła do ogniska
  1. force czasownik + focus czasownik
    Luźna kolokacja

    She forced herself to focus on the one final command that remained to be given.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo