Kurs TRAVEL ENGLISH -30%Zadbaj o angielski przed podróżąSPRAWDŹ >>

"focus on using" — Słownik kolokacji angielskich

focus on using kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nacisk na używanie
  1. use czasownik + focus czasownik
    Zwykła kolokacja

    The combined group now focuses its efforts on creating and using software for the mining industry.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo