ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"specially focus" — Słownik kolokacji angielskich

specially focus kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): specjalnie nacisk
  1. focus czasownik + specially przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    In his work he specially focuses on the topic of water.

powered by  eTutor logo