"focus research" — Słownik kolokacji angielskich

focus research kolokacja
Popularniejsza odmiana: focus one's research
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nacisk badania
  1. focus czasownik + research rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Three recent significant changes have created a great opportunity to focus research on the health needs of the population.