Odbierz ANGIELSKĄ PACZKĘ3 kursy angielskiego w cenie 1SPRAWDŹ >>

"focus" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

focus czasownik

focus + rzeczownik
Kolokacji: 34
focus attention • focus one's efforts • focus one's energies • focus one's eyes • focus one's mind • focus one's resources • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 10
(2) effort, energy, campaign
Kolokacji: 3
(3) eye, mind, thought
Kolokacji: 3
(5) light, sunlight, X-ray
Kolokacji: 3
(6) research, investigation
Kolokacji: 2
(7) time, anger, vision
Kolokacji: 3
(9) group, band, system
Kolokacji: 3
1. focus groups = grupy dyskusyjne focus groups
2. band to focus = zespół do ogniska band to focus
czasownik + focus
Kolokacji: 57
begin focusing • focus on improving • tend to focus • focus on developing • focus on helping • focus on creating • focus on providing • ...
focus + przyimek
Kolokacji: 38
focus on • focus upon • focus around • focus during • focus through • ...
focus + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 112
focus primarily • focus mainly • focus exclusively • focus solely • focus largely • focus entirely • focus heavily • focus specifically • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.