"focus somewhere" — Słownik kolokacji angielskich

focus somewhere kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skup gdzieś
  1. focus czasownik + somewhere przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    Her eyes focused somewhere in a different time and space.

powered by  eTutor logo