"hidden somewhere" — Słownik kolokacji angielskich

hidden somewhere kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ukryty gdzieś
  1. hide czasownik + somewhere przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    I was going to have to hide somewhere and wait for them to leave.