ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"hidden away" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "hidden away" po angielsku

phrasal verb
  1. schować się (przed światem)
    These people like to hide away and meditate. (Ci ludzie lubią chować się przed światem i medytować.)

"hidden away" — Słownik kolokacji angielskich

hidden away kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ukryty
  1. hide czasownik + away przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    They were hidden away, and people tried not to let anyone see them.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo