"completely hidden" — Słownik kolokacji angielskich

completely hidden kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): całkowicie ukryty
  1. hide czasownik + completely przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    As an individual he is still completely hidden after the action.

powered by  eTutor logo