"well hidden" — Słownik kolokacji angielskich

well hidden kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): bardzo ukryty
  1. hide czasownik + well przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    He is prepared and well hidden, waiting for the perfect moment.