"focus slowly" — Słownik kolokacji angielskich

focus slowly kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skup wolno
  1. focus czasownik + slowly przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    Her eyes focused on it slowly, growing wide with disbelief.

powered by  eTutor logo