KURS BUSINESS ENGLISH 50% TANIEJOpanuj język biznesuSPRAWDŹ >>

"totally focused" — Słownik kolokacji angielskich

totally focused kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zupełnie skupić
  1. focus czasownik + totally przysłówek
    Zwykła kolokacja

    I would totally focus on either the north or the south as you do not have enough time to see everything.

powered by  eTutor logo