"band to focus" — Słownik kolokacji angielskich

band to focus kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zespół do ogniska
  1. focus czasownik + band rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    After recording basic tracks for around half the album, Brimelow left the band to focus on family.

powered by  eTutor logo