"emotionally focused" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): emocjonalnie skupić
  1. focus czasownik + emotionally przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    Anxiously attached individuals are more likely to use emotionally focused coping strategies and pay more attention to the experienced distress (Pistole, 1996).

powered by  eTutor logo