"completely focused" — Słownik kolokacji angielskich

completely focused kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): całkowicie skupić
  1. focus czasownik + completely przysłówek
    Zwykła kolokacja

    I should leave him to focus completely on his job.