"focus on winning" — Słownik kolokacji angielskich

focus on winning kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nacisk na wygrywanie
  1. win czasownik + focus czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    But in the election proper, he will have to focus his attention on winning the middle ground.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo