PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"focus on affect" — Słownik kolokacji angielskich

focus on affect kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nacisk na afekt
  1. affect czasownik + focus czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    His research addresses the relationship between demography, environment, and politics, particularly focusing on how population growth, "youth bulges", and climate change affect violent conflict.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo