"focus efforts" — Słownik kolokacji angielskich

focus efforts kolokacja
Popularniejsza odmiana: focus one's efforts
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wysiłki nacisku
  1. focus czasownik + effort rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    We will focus our efforts on projects such as these.

    Podobne kolokacje: