"focus among" — Słownik kolokacji angielskich

focus among kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skupiać wśród
  1. focus czasownik + among przyimek
    Zwykła kolokacja

    The radio's programs focus on Argentine news, and culture, and history, among other things.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo