"focus with" — Słownik kolokacji angielskich

focus with kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skupiać z
  1. focus czasownik + with przyimek
    Silna kolokacja

    He tried to focus with the right eye first, then the left.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo