BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"focus on promoting" — Słownik kolokacji angielskich

focus on promoting kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nacisk na promowanie
  1. promote czasownik + focus czasownik
    Zwykła kolokacja

    There is also focus on creating safe communities through conflict resolution and promoting education.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo