"focus over" — Słownik kolokacji angielskich

focus over kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nacisk ponad
  1. focus czasownik + over przyimek
    Zwykła kolokacja

    They focused on over 250 people who are "undeniably world famous".

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo