PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"focus entirely" — Słownik kolokacji angielskich

focus entirely kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skup całkowicie
  1. focus czasownik + entirely przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    Now she must focus entirely upon the job at hand, just as Jack was doing.