"focus effort" — Słownik kolokacji angielskich

focus effort kolokacja
Popularniejsza odmiana: focus one's efforts
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wysiłek nacisku
  1. focus czasownik + effort rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    We will focus our efforts on projects such as these.

    Podobne kolokacje: