"focused onto" — Słownik kolokacji angielskich

focused onto kolokacja
Popularniejsza odmiana: focus onto
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skupiony na
  1. focus czasownik + onto przyimek
    Bardzo luźna kolokacja

    A private business has the ability to focus all relevant human and financial resources onto specific functions.

    Podobne kolokacje: