"initially focus" — Słownik kolokacji angielskich

initially focus kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): początkowo nacisk
  1. focus czasownik + initially przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    I believe we should focus initially on a limited number of priorities.