"initially refuse" — Słownik kolokacji angielskich

initially refuse kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): początkowo odmów
  1. refuse czasownik + initially przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    In any event, those who initially refused would soon pay up.